Spelerspassen

Nieuwe procedure voor het in en uitschrijven van leden:

Vanaf het seizoen 2018-2019 ontvangt iedere vereniging een inlogcode en een handleiding, deze wordt gemaild naar de secretaris van de vereniging.

Hiermee kan hij inloggen op de website en kan hij alleen bij zijn eigen vereniging alle gegevens inzien. Dit is bedoeld voor het inschrijven van nieuwe leden en het eventueel verlengen van de leden. Als je spelers wilt uitschrijven, stuur dan een mail naar de webmaster met naam en lidnummer van de leden die je wilt uitschrijven.

Voor het aanmaken van nieuwe leden en het verlengen van de leden, dient er een originele foto (kan d.m.v. webcam) en een kopie id bewijs geüpload te worden. Tevens dient er een toestemmingsverklaring leden ingevuld te worden en samen met één originele pasfoto ingeleverd te worden. Zonder deze verklaring en originele pasfoto wordt de inschrijving niet goedgekeurd.

Als dit is gebeurd, krijgt de webmaster een melding om het nieuwe lid te controleren. Als alles goed is, dan is de speler pas speelgerechtigd als de spelerspas is opgehaald bij het secretariaat. Is er iets niet goed, dan krijgt de secretaris hierover een melding. De foto die is geüpload, wordt gebruikt voor de digitale spelerspas en blijft zichtbaar. Het kopie id bewijs wordt na goedkeuring c.q. afkeuring volledig verwijderd van de website.

Het komt regelmatig voor dat een speler al in het systeem staat, omdat hij in voorgaande seizoen bij een andere vereniging heeft gespeeld. Laat het dan even weten zodat ik het kan checken. Want als dat het geval is, dan keur ik het ten alle tijde af omdat hij eerst uitgeschreven dient te zijn bij zijn oude vereniging. Als de betreffende speler is uitgeschreven d.m.v. een volledig ingevuld uitschrijfformulier, dan zet ik hem in de portal over naar de nieuwe vereniging. Zodat de foto en de kopie id kunnen worden geüpload.

De spelerspassen zoals ze tot op heden zijn verstrekt, worden binnen nu en 5 jaar vervangen voor een persoonsgebonden spelerspas. Op deze spelerspas komt geen verenigingsnaam meer te staan en hoeft daarom bij overschrijving niet meer vervangen te worden. De enige reden voor vervanging van deze spelerspas, is als de foto zoals op de spelerspas zit, niet meer lijkt op de speler zelf. Deze spelerspas dien je altijd te overhandigen voor aanvang van de wedstrijd bij de tijdwaarnemer.

De gegevens kunt u inleveren bij de secretaris: Theo Horsten, Albert Kleijnstraat 8, 5014 RG Tilburg. Telefoon: 06-38300787. of mail secretaris.

Als de spelerspas klaar is, dan krijgt de secretaris van de vereniging via de mail een bericht dat ze kunnen worden opgehaald bij de secretaris TZVB.

Afhalen van de spelerspasjes kan op donderdagavond tussen 18.00 - 20.00 uur.

Theo Horsten

Secretaris/ Competitieleider TZVB